นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่โครงการ ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งให้น้องปี 3

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก และนายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่โครงการ ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งให้น้องปี 3 ณ โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาดานเม็ก อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์