สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดท่าควาย ซึ่งกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนวัดท่าควาย อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารีให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และเพื่อส่งเสริมให้น้อมนำหลักการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ