สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน สู่ระบบการศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลีับเข้าสู่ระบบการศึกษา และวิธีการใช้ Application เว็บไซต์ พาน้องกลับบ้าน วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต