สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดหัวควน ซึ่งกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหัวควน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 40 คน วิทยากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารีให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และเพื่อส่งเสริมให้น้อมนำหลักการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ