ประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทำการบันทึกวีดิทัศน์สำหรับออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานการถ่ายทำการบันทึกวีดิทัศน์สำหรับออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel ประกอบด้วยตัวแทนจาก สพฐ. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และสพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ทีม ผอ หนุนเสริม ร่วมประชุมวางแผนการถ่ายทำการบันทึกวีดิทัศน์สำหรับออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุม และชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ทางออนไลน์ และผู้แทน สพฐ. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และ สพม.เชียงใหม่ นำเสนอรายละเอียดแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีกำหนดการบันทึกวีดิทัศน์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : ศน.วราภรณ์ อนุวรรัตน์
ภาพ : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง