ประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ประเด็น     การประชุมประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู  ส่งถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ