+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference ++++

^^^วันพุธ  ที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565   เวลา 10.00 น. นางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564  เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดและเพื่อป้องกันการทุจริตและรักษาความปลอดภัย  ผ่านระบบ Video Conference   ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน++   

ธีรธิดา พรหมมาแบน