สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ประชุมทีมบริหารนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. คร้งที่ 5/2565 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และประชุมทีมบริหาร เพื่อนำนโยบาย ข้อราชการสู่การปฏิบัติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2ิ สพป.พิษณุโลก เขต 2