สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร เพื่อสนับสนุนนักเรียนนักกรีฑา ที่มีความสามารถ โดยมี นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรในกลุ่ม และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารโนนทรายคำ