+++ กิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือสามัญกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+++

^ ^^^วันอังคาร ที่ 6  กุมภาพันธ์   เวลา  18.30 น.   นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ   ในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญของกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊    ณ   ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าหินส้ม  อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6  กุมภาพันธ์  2562  //นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ+ ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน