ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขอทุนอุดหนุนของสมาคมราชกรีฑาสโมสร

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขอทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร(งบประมาณสนับสนุนโครงการผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน หรือทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   คณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภาพร โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางธีระนัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ            นายพนม นอนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑