สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 / 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 / 2565 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงานฯ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว