อุตรดิตถ์ พร้อมจัดสอบ”ครูผู้ช่วย” สังกัด สพฐ.

2 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบ วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน จำนวน 1,266 คน  35 วิชาเอก แบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนาม สนามที่1 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการและประธานในการประชุมได้เน้นในเรื่องของความเชื่อมั่น ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการสอบแข่งขันฯ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ตามแนวปฏิบัติงานสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ อย่างเคร่งครัด