สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสาวภิรญา นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2