สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดโครงการส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมการจัดทำแผนการรับนักเรียน

>>>>>>วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมการจัดทำแผนการรับนักเรียน ข้อมูลประชากรที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่จะเข้าเรียนในช่วงชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 และการใช้โปรแกรมการรับนักเรียน ในการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะคุณครูผู้เข้ารับ การอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3