สพป.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) กำหนดสอบวันที่ 5 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อชี้แจงขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินการสอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการดำเนินการสอบ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการสอบครั้งนี้ และได้ดำเนินการตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบทุกท่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลวงพ่อเพรา พุทธสโร) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต