สพป.ระยอง เขต ๒ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจ และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดสอบข้อเขีียน ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจ และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒