สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางประคอง รัตนยอศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในการประเมินเด็กหญิงชัชรินทร์ เย็นทั่ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด (ประถมศึกษาขนาดเล็ก)