+++ กิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือสามัญกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+++

^ ^^^วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ ในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญของกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าหินส้ม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 //นรินทร์ ไชยวงศ์ ภาพ+ ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน