นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศกระบวนการดำเนินงานระบบปัจจัย พื้นฐานนักเรียนยากจน นักเรียนทุนเสมอภาค (CCT) ผ่านระบบออนไลน์

เวลา 09.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศกระบวนการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นักเรียนทุนเสมอภาค (CCT) ผ่านระบบออนไลน์ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1