นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ

#สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนผู้เข้าร่วมและผ่านหลักสูตรค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2561 และนำเสนอโครงงานคุณธรรม ได้รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ ในงานมหกรรมความดีระดับชาติ “รวมพลัง 13 ปี เยาวชนไทย ทำดี 2 แผ่นดิน” 4 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งตัวแทนกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย นางสาวนภัสสร ดุแฮ นางสาวบุรากร จอมแปง และนางสาวพัชราภรณ์ พุดสวนแก้วนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม คือนางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช