โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อน้องเลย ๒

วันพุธที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว กระเป๋า แก่ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน   ๒๐  กลุ่ม เพื่อนำไปมอบแก่นักเรียนในสังกัดที่มีความเดือดร้อนขาดแคลน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว จำนวน 669 ผืน เพื่อนำไปมอบแก่นักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน และจากการระดมทรัพยากรนำมาจัดซื้อเสื้อกันหนาว อีกทั้งยังมีผู้มีจิตศรัทธานำเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวมาร่วมบริจาค  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยหนาว