ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจความพร้อมการจัดสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  15.00  น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  พร้อมด้วย  นายสุระพล  สอนเสนา  รองผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  และนายจีรมิตร  แสงเดือน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ตรวจความพร้อมการจัดสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ. 2564  สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น  เพื่อความเรียบร้อยในการจัดผังห้องสอบ  ผังที่นั่งสอบ  และองค์ประกอบความพร้อมอิ่นๆ   เพื่อความสะดวกของผู้เข้าสอบ  ซึ่งการสอบจะมีขึ้นในวันที่  5  –  6  กุมภาพันธ์  2565  นี้  ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19)