สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล            ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษรอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ , โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ , โรงเรียนภัทรบพิตร , โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม , โรงเรียนพระครูพิทยาคม , โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก” และโรงเรียนเทศบาล ๒ “อีสาณธีรวิทยาคาร” จำนวน ๗ สนามสอบ ซึ่งแต่ละสนามสอบได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมี ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบแต่ละสนาม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมสนามสอบ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย