ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันฯ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ซึ่งทุกสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่านจุดคัดกรอง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองครก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องยื่นผลการตรวจ ATK และยื่นผลการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด ผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนดไว้ โดยผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องนำกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ฝากไว้ในจุดที่กำหนด โดยก่อนเข้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ จะนำเครื่องสแกนตรวจเข้มผู้เข้าสอบทุกคน ต่อมา เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สนามสอบโรงเรียนสตรีสิริเกศ และสนามสอบโรงเรียนกันทรารมณ์ ซึ่งพบว่าการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 สนามสอบ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  โรงเรียนขุขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนกันทรารมณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศรีสะเกษ ยโสธร โดยแต่ละสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว