สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบครูผู้ช่วย วันที่ 2


การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564 วันที่ 2
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564 โดยการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 939 คน ซึ่งกำหนดการสอบในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ได้ดำเนินการสอบให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด