นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 และผู้เข้าสอบ ทั้ง 3 สนามสอบแข่งขัน ได้แก่ สนามที่ 1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สนามสอบที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และสนามสอบที่ 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โดยมีนาย กัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในนามประธานการสอบแข่งขันการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขัน พร้อมด้วย ผอ.สพป.เลย เขต 1 2 3 และ ผอ.สพม.เลย – หนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ พบว่าการสอบแข่งขัน ทั่ง 3 สนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Natcha Yusuksathian