ั นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ติดตามกรณีเร่งด่วนการติดตามงานนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง จาก สพป.เลย เขต 2 ,3 สพม.เลย -หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกเขตพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในการติดตามกรณีเร่งด่วนการติดตามงานนโบยายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการ 2 ประเด็นในส่วนของ สพฐ. ได้แก่โรงเรียนคุณภาพชุมชนเน้นโรงเรียนอันดับ1 ที่ได้รับงบประมาณ ปี2565 นโยบายพาน้องกลับโรงเรียน

Natcha Yusuksathian