สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง โดยมี กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ    ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ โดย ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรให้ทำงานอย่างเต็มที่ มีความสุขในการทำงานในทุกๆวัน  ในอาทิตย์นี้มีข้าราชการในสังกัดหลายคนต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในการประเมินรางวัลพระราชทาน และในวันนี้หลังจากกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ จะเป็นกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ซึ่งขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2