อุตรดิตถ์ ดำเนินการสอบแข่งขัน“ครูผู้ช่วย”สพฐ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ​ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดอุตรดิตถ์  มี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน 1,266 คน 35 สาขาวิชาเอก แบ่งออกเป็น 2 สนามสอบ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 มีนายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขันฯ สนามสอบที่ 1 และสนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มี นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ สนามสอบที่ 2  การดำเนินการสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่จัดการสอบแข่งขันฯ