สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   รุ่นที่ 1 

วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2562   ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   รุ่นที่ 1  ทั้งนี้  เพื่อ         สร้างความเข้าใจและการรับรู้ เกี่ยวกับโครงการฯ   รับฟังนโยบายและบรรยายพิเศษจาก พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   รับฟังแนวทางการขับเคลื่อน จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อน  รวบรวมแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562    ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค จำนวน 10 รุ่น