นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย ได้แก่สนามสอบโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร โรงเรียนปริยัติธรรมวัดประชานิยม โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ และวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์