สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนศูนย์สอบ จำนวน 32 คน และคณะทำงาน จำนวน 7 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ O-NET ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบการจัดสอบ