ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไปได้ ตนจึงเห็นว่าการประชุมในครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการระดับสนามสอบจะต้องมาซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียด แนวปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม