สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ ศรล้อม นายวิรัตน์ กะตะศิลา น.ส.ประไพรินทร์ นธีนาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมรับชมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบทางไกล โดยมี ดร.อัมพ พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม