สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการพาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพของสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับจากนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสพฐ.และคณะ พร้อมเข้ารับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม 3