สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังปัญหาข้อเท็จจริงกรณีขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอาคารประกอบ ร.ร.อนุบาลเทพสถิต

วันพุธที่ 9 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชย.3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางศวัลยรัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายเชษฐา หนองเหล็ก ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางนิสา อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางวิไลพร วงศ์ครรชิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และ ส.ท.เกรียงไกร เพียรสร้างสรร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาข้อเท็จจริงกรณีขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอาคารประกอบ ณ ร.ร.อนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ