สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565  ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และนายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3