สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.45 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมตรวจรับข้อสอบและตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ