สพป.ภูเก็ต รับการติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นการพาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับการติดตามและนำเสนอข้อมูลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ประเด็นการพาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ โดยมีนางอังคณา  สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายไชยา  อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นคณะติดตาม การนำเสนอข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)