สพป.ตาก เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป. ตาก เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อแจ้งโครงการพาน้องกลับมาเรียน ของ สพฐ. ในการติดตามเด็กตกหล่นและออกเรียนกลางคัน ให้นำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา แจ้งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่จะดำเนินการสอบ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 และข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก ณ ห้องประชุม War Room สพป.ตาก เขต 1