สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการตรวจราชการ ตามนโยบาย รมต.ศธ. จาก สพฐ.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565  นางสาวลิลิน  ทรงผาสุก  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. พร้อมด้วยนางสาวสุพัฒตรา  วัลย์เครือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในระยะที่ 1  ประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และโครงการโรงเรียนคุณภาพ  ในระดับส่วนราชการ สพฐ.  พื้นที่ จ.ชัยภูมิ  (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขตฯ) โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ,นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 ,นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3/รอง สพม.ชัยภูมิ และผู้แทนทั้ง 4 เขตฯ   ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในโครงการฯ  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1