สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดี นายอนุสรณ์ เตือประโคน เนื่องในโอกาสย้ายจากโรงเรียนบ้านสมสนุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ