สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานครบรอบ 7 ปี อาคาร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม เตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล 45 กลุ่ม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล รวม 60 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดงานอาจาริยบูชา เมตตาบารมี ครบรอบ 7 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารหอประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดจัดงานอาจาริยบูชา เมตตาบารมี ครบรอบ 7 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

หลังจากนั้น คณะ ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อรับรองผู้มาใช้บริการหอประชุมสายทอง สายธารธรรม บริเวณด้านข้างหอประชุม โดยกำหนดสร้างห้องน้ำ เป็น 2 จุด