สพม.ลปลพ เดินหน้าสร้างความเข้าใจการวางแผนการรับนักเรียน จังหวัดลำพูน