สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรม “ชัยภูมิ เขต 2 ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ส่งเสริมให้บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ชัยภูมิ เขต 2 ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค” โดยการเล่นกีฬาเต้นแอโรบิค และเล่นเปตอง ตั้งแต่เวลา 15.00 น ทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง