โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.พงภกรน รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา 2564

+++++วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565  นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนางสาวจิรชยา  คงแสนคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นประธานกรรมการประเมิน ในการนี้ มีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ผู้แทนผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดพังงา ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดพังงา คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ โดยโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน วีดิทัศน์ และการแสดงของนักเรียน รวมทั้งการเสนอผลงานโดยจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและนักเรียนนำเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก่คณะกรรมการประเมิน  เรวดี…ภาพ / ข่าว