สพป.พัทลุง เขต 2 ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางอิศรา เพ็งทิพย์นาง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายบุญเติม แดงช่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และนายศุภชัย การนาดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางสาววราภรณ์ เพชรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสัก ณ โรงเรียนบ้านโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง