สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในนามประธานศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าหินโงม,โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ,โรงเรียนสุนทรวัฒนา  พร้อมมอบหมายให้นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป เขต 1 ตรวจเยี่ยมฯในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์,นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมฯ พื้นที่ อ.หนงอบัวแดง,ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมฯ พื้นที่ อ.บ้านเขว้า และนายอภิชาต พรหมฝาย  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมฯ พื้นที อ.ภักดีชุมพล   ทั้งนี้ เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ฯ และนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ  ซึ่งศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีสนามสอบฯ รวม 21 สนามสอบ