ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

12 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนะ  สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รยะที่ 1  โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ และ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการติดตามฯ และ นายสิงหา บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รายงานการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติ